NYHETER UTANFÖR "KONSENSUSKORRIDOREN"

DU BEHÖVER INTE TRO PÅ VÅRA NYHETER - BARA SPRID DEM!

Och vi ser vilken uppförsbacke Republikanska klubben fått med kronprinsessan Victoria, som fått det bästa av sina båda föräldrar. Minst 40 år får klubben jobba likt Sisyfos för att få klotet uppför backen. Och väl på toppen möter Estelle. Borde inte klubben ajournera sina möten till nästa sekelskifte?