Kreaprenörer bygger nätverk

Under industrieran har vi ofta hört talas om stordriftsfördelar, men sällan om stordriftens nackdelar. De västerländska demokratierna bygger på att skapa majoriteter. Digitaliseringen av samhället, väl informerade medborgare och lägre inträdeskostnader förändrar spelplanen. Små flexibla företag konkurrerar ut trögrörliga storföretag. Det blir allt svårare att skapa politiska majoriteter för någonting i alltmer diversifierade samhällen.

Ekonomisk politik riskerar att tappa kontakt med verkligheten, när ett omfattande skifte till digital konsumtion och produktion sker. Regeringar som orienterar med den gamla kartan kör fast i terrängen. Nya näringar som underhållning och besöksnäringen skapar redan mer exportinkomster än skog, stål och bilindustri. Men nuvarande skattesystem gynnar den robotiserade storindustrin och den digitaliserade finanssektorn och missgynnar de nya näringarna. Risken är att framtidens företag lämnar landet och att utvecklingen försenas.


Imi Markos, prisbelönad journalist, medgrundare till Kreaprenör och vår chefredaktör fram till sin död 2013.
Klicka på bilden och läs många av hans framsynta samhällsanalytiska artiklar

Lars Bern, tekn.dr, mångårig industriledare, medgrundare till miljöinitiativet det Naturliga steget och ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens miljökommitté. Redan 2016 klassad som en av Sveriges 80 mest inflytelserika opinionsbildare med sin libertinska blogg Anthropocene. Klicka på bilden och läs om vad som verkligen händer i det som synes ske.

Torbjörn Sassersson med NewsVoice, ett obundet nyhetsmedium, som av MSM (=main stream media) betraktas som konspiratoriskt. Vilket det är, men mot vad?
Klicka på bilden och bilda dig en egen uppfattning.

Karl Arfors, hedersdoktor Uppsala universitet och forskare med mikrocirkulation som specialitet, har som många andra framsynta vetenskapsmän i vår tid insett att västetrländsk skolmedicin måste reformeras.
Klicka på bilden för mer information.

Konsten är att hitta rätt partners och bygga nätverk

Lösningen för att hitta oväntade ekonomiska lösningar och överraskande samarbetspartners.

Specialiserade entreprenörer tillhör en förgången tid. Framtiden tillhör kreaprenörerna med förmåga att koordinera olika kompetenser. Det nya samhället blir allt mindre uppfinnings- och produktorienterat utan mer systempräglat. Produkter ingår i system, där branscher och kunskapsdiscipliner samverkar och är beroende av varandra. Ensamma produkter och innovationer utan systemstöd överlever inte.

Kreaprenörerna är samtidigt både generalister och koordinatorer med kort maktdistans, lågt strukturbehov, dämpad maskulinitet och lagom indvidualism.

Kreaprenörerna har inblick i många kunskapsområden samtidigt - så att han eller hon kan applicera det ena områdets nya innovationer på ett närliggande område och korsbefrukta dessa erfarenheter med flera andra kunskapsområden.

Kreaprenörer har förmågan att hitta rätt partners och bygga nya magiska nätverk.

EBC Kreaprenörs Dialogforum för ett förnyat medicinskt synsätt med betoning på att flytta ansvaret för den egna hälsan till individen, myndigförklara patienten och förflytta fokus från sjuk till frisk. Klicka på bilden för mer information.

Kreaprenör samverkar med Läkarföreningen för integrativ medicin i Sverige, som har gått samman i en gemensam förening med även annan sjukvårdspersonal och övriga intresserade. Klicka på bilden för mer information.

 

EBC Information AB är Kreaprenörs huvudsponsor och serviceföretag. Specialister i Dialogmarknadsföring.
Klicka på EBC för information.

STIFTELSEN PHAROS

Stiftelsen Pharos har skapats för att bredda kunskapskorridorena i dagens samhällsdebatt.
Klicka på fyren för mer information.