Välkommen till framtiden

allt är sig likt men ingenting blir som förr.

"All vår kunskap kommer av vad vi känner"

(Leonardo da Vinci 1452-1519) 

 

Kreaprenör är en nätverksallians för opinionsbildning och nytänkande i syfte att vidga konsensuskorridoren.

 

senaste nytt

KreaprenörNYTT