Välkommen till framtiden

allt är sig likt men ingenting blir som förr.

Kreaprenör har inte som mål att tillfredsställa våra läsares upplevda drifter och behov. Därför skriver vi inte om sådant ”vi vet att vi redan vet”, utan vi är ständigt på jakt efter sådant vi medvetet eller omedvetet väljer bort, därför att det inte stämmer med "vad man bör läsa". Vi utmanar våra läsare genom att skriva om sådant som censureras och inte skrivs om i kontrollerade media. 

   Vårt syfte är att informera om det paradigmskifte vi är mitt inne i och informera om vad som verkligen händer med vår kultur. Vi bejakar medvetna och nyfikna människors ständiga sökande efter ”det vi vet att vi inte vet”.  Vi har glädjande nog ett växande antal läsare med samma insikt. 

   Söd oss Du också genom att fylla i kontaktformuläret haär till höger.

 

Tel: +46 708 125 467

E-mail: kreaprenor@ebc.se

Post: c/o EBC, Box 55, S-137 25 Dalarö 
i Stockholms södra skärgård


"All vår kunskap kommer av vad vi känner"

(Leonardo da Vinci 1452-1519) 

 

Kreaprenör är en nätverksallians för nytänkande och opinionsbildning om vår kultur och vår frihet  i syfte att råda bot på historielöshet och tysnadskultur samt vidga "åsikskorridoren".