Välkommen till framtiden

allt är sig likt men ingenting blir som förr.

"All vår kunskap kommer av vad vi känner"

(Leonardo da Vinci 1452-1519) 

 

Kreaprenör är en nätverksallians för nytänkande och opinionsbildning om vår kultur och vår frihet  i syfte att råda bot på historielöshet och tysnadskultur samt vidga "åsikskorridoren".

 

senaste nytt