Bli STÖDmedlem


Gå med I ett nätverk med över 10.000+deltagare. Vi driver flera projekt som du med säkerhet kommer att vara intresserad att delta i. Bli stödmedlem genom att fylla i formuläret nedan.

Så här hanterar vi personuppgifter.

Post: c/o EBC, Box 55, S-137 25 Dalarö
i Stockholms södra skärgård
Tel: +46 708 125 467
E-mail: kreaprenor@ebc.se

Vårt servicebolag EBC Information AB åger bl.a. Dalarö Information AB,  DMO (Destination Management Organization),  som driver turistbyrå och gästhamn på Dalarö samt deltar aktivt i ortens destinationsutveckling.