Bli STÖDmedlem

Låt oss veta vilka av våra olika projekt som intresserar dig. Vi har i dagsläget över 2000+ medlemmar registrerade. Bli medlem redan idag!


Creapreneur

Post: c/o EBC, Box 55, S-137 25 Dalarö
i Stockholms södra skärgård
Tel: +46 708 125 467
E-mail: kreaprenor@ebc.se

Vårt servicebolag EBC Information AB åger bl.a. Dalarö Information AB,  DMO (Destination Management Organization),  som driver turistbyrå och gästhamn på Dalarö samt deltar aktivt i ortens destinationsutveckling.