Bli STÖDmedlem

Beställ Nyhetsbrevet här och stöd oss genom att bli stödmedlem.
Meddela vilket av våra DIALOGprojekt som intresserar dig mest.


Creapreneur

Post: c/o EBC, Box 55, S-137 25 Dalarö
i Stockholms södra skärgård
Tel: +46 708 125 467
E-mail: kreaprenor@ebc.se

Vårt servicebolag EBC Information AB åger bl.a. Dalarö Information AB,  DMO (Destination Management Organization),  som driver turistbyrå och gästhamn på Dalarö samt deltar aktivt i ortens destinationsutveckling.