Bli STÖDmedlem


Gå med I ett nätverk med över 10.000+ deltagare. Vi driver flera projekt som Du kan delta i . Du kan pröva gratis 3 månader. Blir  du stödmedlem betalar du 200 kr till konto nedan och får då nyhetsbreven till din e-post och inbjudningar till projekt och möten samt rösträtt i den ideella föreningen Kreaprenör. 

Så här hanterar vi personuppgifter.

Plusgiro: 231666-9
Post:
c/o EBC, Box 55, S-137 25 Dalarö
i Stockholms södra skärgård
Tel: +46 708 125 467
E-mail: kreaprenor@ebc.se

Vårt servicebolag EBC Information AB äger bl.a. Dalarö Information AB,  DMO (Destination Management Organization),  som driver turistbyrå och gästhamn på Dalarö samt deltar aktivt i ortens destinationsutveckling.