FORUM Frisk

FORUM Frisk startade 2004 för att informera om behovet av att ta ansvar för den egna hälsan och behovet av preventiva åtgårder istället för att i första hand behandla symtom, som den västerländska skolmedicienen inriktats mot i nära samarbete med den globala läkemedelsindustrin. Vårt mål var att förflytta perspektivet från Sjuk till Frisk genom att ställa dessa perspektiv på hälsa mot varandra. Vi skulle inte vara ett forum som skulle ta ställning för den ena eller den andra behandlingen. Det måste var och en göra själva med hjälp av sina medicinska rådgivare.

Energi & Hälsa

Lika logiskt som det är att en vågrörelse tas emot och omvandlas till t.ex ljud när örats trumhinna sätts i vibration, lika naturligt borde det vara att kroppen skapar egna vågrörelser i motsatta riktningar både inuti och utanför kroppen. Med den nya informationstekniken kan man fotografera och mäta energiflöden i och utanför kroppen, som är resultat av de miljontals biokemiska processerna, som pågår i kroppen. Att leva vid god hälsa kan sägas vara en fråga om energier i balans! Läs om den nya medicinen här.

NORDISKA FÖRENINGEN FÖR NATURLIG NÄRING
OCH METABOL HÄLSA

2017 var FORUM Frisk (Kreaprenör) med och grundade Riksföreningen för Metabol Hälsa. Syftet var att sprida information om att 40 miljoner människor i världen dör varje år i förtid på grund av metabol ohälsa. 80% av alla sjukvårdskostnader i Sverige går till behandling av kroniska sjukdomar, och merparten av dessa går faktiskt att bota, om männiksor inser att de måste ta ett större ansvar för sin egen hälsa.
2023 gick föreningen Nordic Nutrition Council upp i Riksföreningen och föreningen bytte namn till Nordiska föreningen för Naturlig Näring och Metabol Hälsa www.nnmh.se

Istället för att i första hand behandla sjukdomssymtom med mediciner, som är det vanliga inom skomedicinen idag i nära samarbete med läkemedelsindustrin, borde mer resurser användas för preventiva åtgärder som kost-och livsstilsförändringar. Av de som dör har många underliggande sjukdomar beroende på metabol ohälsa. Detta har inte minst visat sig under den influensaperiod som inleddes 2019. Den verkliga pandemin i världen är inte Coronan utan metbol ohälsa med övervikt, diabetes, hjärtkärlsjukdomar, Alzheimer som följd.

Läs mer och stöd Nordiska föreningen för Naturlig Näring och Metabol Hälsa här.