Hjärnans frihet

Vi inbjuder till Dialog om Artificiell Intelligens (AI) och Hjärnans frihet

Dåvarande Industriminister Mikael Damberg beskrev våren 2016 den fjärde industriella revolutionen eller ”nyindustrialisering 4.0” den pågående digitaliseringen och robotiseringen av näringsliv och samhälle. Olle Häggström, professor i matematisk statistik, skrev samtidigt om riskerna för katastrof och undergång om samma teknik kommer i felaktiga händer. Den världsberömde framlidne fysikern Stephen Hawking varnade för att AI (artificiell intelligens) på samma gång kan bli historiens största forskningsgenombrott, men också människans undergång. Rysslands president Vladimir Putin sa redan 2007 att den som blir först med att fullt ut använda den nya tekniken kommer att dominera världen. Och han har sedan dess fortsatt med att försöka bli först.

Sverige är världsledande på området neuroscience. Svenska hjärnforskare förnekar att oetisk forskning förekommer i Sverige, eller åtminstone att de inte själva utför sådan forskning. Men, borde inte svenska forskare känna ansvar för att med sin specialistkunskap skydda svenska medborgare från missbruk av teknik? Och varför finns ingen etisk debatt kring denna forskning?

INDICIER ATT FJÄRRKONTROL AV MÄNNISKOR OCH  "Cybertortyr" FÖREKOMMER BLIR ALLTFLER 

I februari 2020 publicerade ”The Guardian” en artikel som handlar om det slags tortyr via Internet, som de av oss tidigare identifierade svenska personerna länge vittnat om.

I artikeln refererar man till Nils Melzer, professor i internationell rätt vid Glasgows universitet och FNs specielle rapportör om tortyr och annan inhuman behandling och bestraffning. Hans rapport handlar om att Internet kan användas för att kontrollera
individer på distans i form av förödmjukande övergrepp och övervakning.
Melzer skriver att "States and organised criminals not only have the capacity to conduct cyberoperations inflicting severe suffering on countless individuals, but may well decide to do so for any of the purposes of torture" .
Några av de utsatta individerna i Sverige har, under de 10 år Kreaprenör® arbetat med att sprida information om detta, begått självmord.
The Guardians artikel är det bästa stöd vi sett hittills för sanningshalten i våra rapportörers utsagor.
Vi har hela tiden anat att deras upplevelser mycket väl kan vara sanna (när teknik finns används den), medan vården i så fall fortsätter att behandla modern “cybertortyr” med urgammal kemisk medicinering. Den bok personer får, som söker vård för ”cybertortyrsymtom”, är publicerad på 1970-talet av ett läkemedelsföretag som säljer antidepressiva medel.

Borde inte svenska myndigheter och sjukvården ge dessa individer den lagliga rätt de har att få sina symtom undersökta och bli tagna på allvar? Eller vill (kan, får) de svenska myndigheterna och sjukvården inte göra det

NULÄGE

Stormakterna tävlar om att vinna kampen om att vara först med att utveckla en superhjärna. Tekniken att kontrollera, plåga occh döda människor på distans finns. Amerikanarna uppger att de har haft kontroll var den i januari 2020 med en drönare mördare iranske generalen Quasem Soleimani befann sig varje minut 3 år före mordet. Alla inser att USA har möjlighet att ha kontroll över vem som helst var som helst på samma sätt. Att legitimera denna typ av övergrepp är katastofalt för kommande internationellt samarbete. 
2021 rapporterade tjänstemän på USA:s ambassad i Havvnna om huvudvärk, ljud i huvudet m.m., något som fåptt namnet Havanna syndromet. USA satte omedelbart igång en undersökning, vilket har gjort att "cybertortyr" och att plåga människor på distans plötsligt blev en realitet, som man i börjat tala om i media. Vi som har bevakat och skrivit om detta i 10 år känner att tiden nu har kommit att kunna ta upp denna diskussion på allvar, utan att bli idiotförklarad. 

Därför aktiverar vi nu denna dialog. Välkommen att följa med.

DIALOG OM
MIND CONTROL

Artiklar OM AI och Neuroscience

Organisationer, företag och föreningar

Våra möten och konferenser

THE COLOMBIA NEURORIGHTS INITIATIVE

När FNs Deklaration för Mänskliga Rättigheter antogs 1948 kunde man knappast ana vilka framtida utmaningar och hot som Neuroforskning och Artificiell Intelligens skulle komma att skapa. Därför togs heller ingen hänsyn till sådana behov och risker i de dokument som upprättades. Rättigheter som då togs för givna såsom skyddet för människors minnen och tankar, dvs människors innersta önskningar och drömmar – dvs människans unika Medvetande - har därför fallit mellan stolarna, när Neuroforskningen har fortsatt att utvecklats dramatiskt med hjälp av den nya nanotekniken inom biologi, kognition och information.

Därför finns idag heller ingen enande internationell lagstiftning eller internationella etiska regler för hur forskare och praktiker inom Neuroforskningen bör och ska ta hänsyn till de Mänskliga Rättigheterna och hållas ansvariga för forskning och teknik, som idag gör det möjligt att interagera med, styra och kontrollera människors innersta önskningar och tankar – dvs lagra minnen, läsa tankar och manipulera vad andra människor ser och upplever med hjälp teknik som kan uppfattas som Science Fiction men som idag finns och gör det möjligt.

Nu har en grupp tvär-vetenskapliga forskare under ledning Neurofarkaren Rafael Yuste vid Colombia University startat The Columbia Neurorights Initiative för att övertyga världens regeringar om behovet skapa regler för Neurovetenskapen inom ramen för FNs Deklaration för Mänskliga Rättigheter som skydd för människors allra heligaste egenskap Medvetandet.