Vakna - framtiden är redan här!

Det finns gläntor i skogen, som bara upplevs av den som gått vilse.

Bilden är poeten Tomas Tranströmers.

 

Bakgrund

Kreaprenör® är en ideell förening för nytänkande, där vi bokstavligen uppmanar människor ”att gå vilse”, följa sinnena och använda vår inbyggda etiska kompass. Sunt förnuft heter på engelska ”common sense”.

Det är genom sinnena, vår perception, som all kunskap kommer. Det lärde oss en gång renäsansens store mästare Leonardo da Vinci.

Enligt Kreaprenör® är all mänsklig utveckling resultatet av människors strävan att förlänga och förstärka våra sinnen – kikare för att se längre än vi kan se, lyssna efter det vi inte kan höra, smaka och lukta samt balansera och styra så långt vi förmår in i det okända. Och när de för oss kända sinnena inte räcker, finns vårt ”sjätte” sinne - biologins autopilot, ett hologram av vår yttre verklighet, intuition. Många kallar det ett högre väsen.

Den som uppmärksamt spanar och lyssnar kan finna gläntor i skogen - magiska tomrum - som kan förvandlas till möjlighetsrum. ”Den nya verkligheten” och de stora uppfinningarna uppstår enligt kvantfysiken i ”mellanrummen” mellan redan kända ting och företeelser.

För att förändra måste "ÅSIKTSKORRIDOREN" VIDGAS

Intelligens är att hantera det vi vet att vi redan vet. Vetenskap är att söka efter det vi vet att vi inte vet. Ofta används begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet samtidigt, vilket är en motsägelse i sig. Vetenskap är motsatsen till beprövad erfarenhet. Vetenskapliga upptäckter kan däremot utvecklas till att bli beprövad erfarenhet. Vetenskap ELLER beprövad erfaranhet borde vi säga. 

Historien visar att utveckling sker stegvis. I samband med nya upptäckter stiger kraven på förändring. Censur av oliktänkande är intellektuell terrorism och tillämpas av den styrande eliten, som har mest att förlora på förändring. Att vara politiskt korrekt är att anpassa sig till det bestående. Bejaka förändring. Läs. KreaprenörNYTT - vi var politiskt icke korrekta redan innan begreppet PK överhuvudtaget fanns.. 

Kreaprenörskap

när det känns rätt för hjärnan och hjärtat förstår.

 

En nätverksallians i Medvetandeeran

Kreaprenör® är en partipolitiskt och religiöst fristående nätverksallians, som utvecklar människor och deras idéer för framtiden. Det gör vi genom att sprida kunskap om vad som egentligen händer i vår tid. Entreprenören är Industrierans hjälte och skapar tillväxt i en materiell värld. Men Entreprenörskap är otillräckligt för att klara de existentiella frågorna. Framtiden kräver Kreaprenörskap, som förenar hjärna och hjärta och korsbefruktar ekonomi och teknik med humaniora. "Utan tvivel är du inte riktigt klok" skaldade en gång Tage Danielsson.

Medvetandeeran

Det som just nu händer - i vår tid - är att människan inte bara kan förstärka och förlänga synen, hörseln, smak och luktsinnena samt balans och styrsinnetena utan också med ny teknik (NBIC – nano, bio, info, cogni) förlänga själva Medvetandet. Det ger oss möjligheter att upptäcka och dra nytta av tidigare ohörda, osynliga och okända verkligheter. Vi kallar därför den nya verkligheten för Medvetandeeran.

Kreaprenörskap är att utveckla människor och deras idéer för framtiden. Vår perceptionsmodell Cross Sensor är framtagen för att korsbefrukta teknik och ekonomi med humaniora för att identifiera den dolda framtidspotentialen på orter, i regioner, inom organisationer, företag och hos enskilda individer.

Vi finansierar vår verksamhet genom frivilliga årsavgifter och gåvor samt genom möten och konferenser. 

Framtiden har alltid funnits för det obeprövade. Det dags  att vakna – framtiden är redan här.

Lars-Olof (LO) Landin, ordförande

Årsmöte

I anslutning till årsmötet talade Per Ewert om sin doktorsavhandling "Landet som glömde Gud" och en diskussion följde på temat "var det om detta vi drömde?" med anknytning till Kreaprenörs plan "hur vi ska ta Sverige ur krisen". Läs mer här

Styrelse och övriga befattningshavare

Följande styrelse och befattningshavare valdes på årsmötet 25 april 2023.

Ordförande
Lars-Olof (LO) Landin

Sekreterare
Erik Winterbacke

Övriga ledamöter
Ingela Carlberg
Mats Eriksson

Hedersledamöter i styrelsen
Karl E. Arfors
Lars Bern
Jens Jerndal
Inga-Lill Wener.

Revisorer 
Carl Johan (Jo) Cronstedt
Mats Ensér

Valberedning
Styrelsen är fortsatt valberedning.

Föreningsfakta

Kreaprenör® - nätverksallians   

Ideell förening org.nr 802432-5790

Post: c/o EBC, Box 55, S-137 25 Dalarö

Telefon: +46708 125 467

E-post: kreaprenor@ebc.se

Årsavgift för privatpersoner 200 kronor

Plusgiro: 231666-9

Föreningen är inte momsbelagd.

Vid betalning från utlandet:
IBAN SE12 9500 0099 6026 0231 6669
Nordea Bank AB, S-105 71 Stockholm,
BIC-adress NDEASESS.

Från 25 maj 2018 gäller nya regler för föreningar och företag vad gäller hantering av personuppgifter. Så här skyddar vi dina personuppgifter. 

Läs vår integritetspolicy här.

Stöd gärna föreningen med frivilliga bidrag. Föreningen är tacksam för allt stöd vi får.

Vår människosyn

Frihet och människors växande betydelse är centralt för Kreaprenör®. Dessa drivkrafter är de som i hög grad driver utvecklingen i vår tid.
Självförverkligande sker alltid i samverkan. Genom att gå in i och ut ur relations-gemenskaper mognar människor genom ömsesidigt hänsyns- och ansvarstagande.
På så sätt ökar självrespekten. 

Genom andra får vi insikter och identitet.

Självförverkligande uppnås genom övning i empati, dvs inlevelse i andras situation och reaktion. Så får vi erfarenheter. Men det krävs mod att våga dela och bejaka sina innersta önskningar och drömmar med andra. Bibelcitaten ”älska sin nästa, såsom sig själv” och ”var inte rädda” har hög relevans särskilt i tider med stark förändring.

Läs vidare om "Hur vi arbetar" här.

Arkiv

2017 öppnade vi denna nya hemsida. På den gamla hemsidan finns fortfarande vårt arkiv från 2001 och fram till 2017.
Ta del av arkivet här.