Projekt

Här redovisas våra DIALOGprojekt:

  • BORTOM ARBETSLINJEN - läs mer
  • HJÄRNANS FRIHET - läs mer
  • HOTEN MOT VÅR KULTUR OCH VÅR FRIHET  - läs mer
  • FORUM FRISK som i juni 2017 slog samman med RIKSFÖRENINGEN FÖR METABOL HÄLSA - läs mer
  • RIKSFÖRENINGEN FÖR METABOL HÄLSA - läs mer här