Relationer och Dialog sedan 40 år

EBC Information AB 

1978 startas EBC Information AB av civilekonom LO Landin. De första åren gjordes marknadsundersökningar och försäljningsuppdrag. Tidigt väcktes tanken på datorstöd i marknadsföring. Från 1983 har EBC konsekvent ägnat sig åt att bistå företag och andra organisationer med att vårda sitt kund-/medlemskapital under mottot Vårda dina kunder innan någon annan gör det.. Det har vi gjort genom att bygga sociala nätverk (eng: communities) med hjälp av Dialogmetoden. Vi inspirerades av under antiken utvecklade tankar om Dialog, som på grekiska betyder "genom ord".
EBC betonar vikten av att skilja mellan UT- och IN-formation och ha ett system för att ta hand om SVAR. På engelska heter det "ability to take care of response = responsibility". På svenska är förmåga att ta sig an svar = ansvar.

1984 inleds läkardialogen SVAR på Primärvårdsfrågor. Fram till 1997 var ca 7000 svenska läkare engagerade i dialogen där primärvårdsläkare frågade och specialister svarade. Dialogen spreds i Norden och 1997 säljs denna del av verksamheten till Bonnier och ingår idag i IHS Health, ett av världens största kunskapsföretag för hälsoindustrin. Åren 1984-97 genomför EBC ett 20-tal större Dialogprojekt för bl.a. SOLIFER husvagnar, HONDA bilar, ERICSSON mobiltelefoner, POSTEN brev m.fl. stora företag.

Från 1997 överför EBC sina metoder för Dialogmarknadsföring till Internet och 2001 grundas nätverks-alliansen Kreaprenör®, ett humanteknologiskt forum med mål att utveckla och stödja nytänkande i "Medvetandeeran". Det blir mer och mer uppenbart att det behövs ny kunskap, förmåga och metoder, när samhällen genom digitalisering övergår från att vara lokala hierarkiska strukturer för produktion och distribution till att bli lokala och globala nätverk.  Kreaprenör®, informerar om vikten av att komplettera teknisk och ekonomisk  analys med perception. Vi utgår ifrån att vi människor blir medvetna om omvärlden  och skapar sammanhang med hjälp av sinnena. På engelska säger man  "common sense", vilket på svenska ä detssamma som sunt förnuft. Låt dig inspireras av Kreaprenör® via länken ovan.

Nyhetsbrev blev KreaprenörNYTT

1981 började EBC engagera och provocera sina kunder och intressenter genom att ge ut ett  Nyhetsbrev med politskt icke-korrekta nyheter. När kunskapsalliansen Kreaprenör® grundades var det naturligt att döpa om Nyhetsbrevet till KreaprenörNYTT. Nyhetsbrevet använder humorn som vapen. Men risken med att använda humor är givetvis att somliga tror att vi skojar. Beställ ditt eget exemplar av Nyhetsbrevet varje månad till din mail via länken ovan.

Ortsutveckling på Dalarö

2007 köper EBC:s huvudägare Dalarö turistbyrå och EBC-gruppen koncentrerar sin verksamhet till Dalarö med omnejd och Haninge kommun. EBC hade sedan under 13 år sitt säte på anrika Dalarö Tullhus (se bild).

 EBC-gruppens kunskaper i nätverksbyggande och dialog har använts för ortsutveckling, utveckling av besöksnäring och förjupning av närdemokrati på Dalarö. Arbetet belyses bäst av de hemsidor EBC utvecklar och driver - Dalaröportalen och Föreningslivets på Dalarö hemsida.

Arbetet med dialog och datorstöd i marknadsföringen fortsätter

EBC Information AB har idag sina kunder på Dalarö och i Haninge. 
Här loggar du som kund in i kund-/medlemsdatabasen Dialogue manager .