Relationer och Dialog sedan 40 år

EBC & DALARÖ INFORMATION AB

1978 startas EBC Information AB av civilekonom LO Landin. De första åren gjordes marknadsundersökningar och försäljningsuppdrag. Tidigt väcktes tanken på datorstöd i marknadsföring. Från 1983 har EBC konsekvent ägnat sig åt att bistå företag och andra organisationer med att vårda sitt kund-/medlemskapital under mottot Vårda dina kunder innan någon annan gör det. Det har vi gjort genom att bygga sociala nätverk (eng: communities) med hjälp av Dialogmetoden. Vi inspirerades av under antiken utvecklade tankar om Dialog, som på grekiska betyder "genom ord".
EBC skiljer mellan UT- och IN-formation och har ett system för att ta hand om SVAR. På engelska heter det "ability to take care of response = responsibility". På svenska är förmåga att ta sig an svar = ansvar, vilket är avgörande för att utveckla bestående realtioner.

1984 - 1997 drev vi  läkardialogen SVAR på Primärvårdsfrågor med  ca 7000 svenska läkare engagerade. I dialogen ställde primärvårdsläkare frågor och specialisterna svarade. Dialogen spreds i Norden och 1997 säljs denna del av verksamheten till Bonnier och ingår idag i IHS Health, ett av världens största kunskapsföretag för hälsoindustrin. Åren 1984-97 genomför EBC ytterligare ett 20-tal större Dialogprojekt för bl.a. SOLIFER husvagnar, HONDA bilar, ERICSSON mobiltelefoner, POSTEN brev, IGNIS begravningsbyrå m.fl.  företag.

Från 1997 överför EBC sina metoder för Dialogmarknadsföring till Internet och 2001 grundas nätverksalliansen Kreaprenör®,  ett humanteknologiskt forum med mål att utveckla och stödja nytänkande i "Medvetandeeran". Det blir mer och mer uppenbart att det behövs ny kunskap, förmåga och metoder, när samhällen genom digitalisering övergår från att vara lokala hierarkiska strukturer för produktion och distribution till att bli lokala och globala nätverk.  Kreaprenör®, informerar om vikten av att komplettera teknisk och ekonomisk  analys med perception. Vi utgår ifrån att vi människor blir medvetna om omvärlden  och skapar sammanhang med hjälp av sinnena. På engelska säger man  "common sense", vilket på svenska ä detssamma som sunt förnuft. Låt dig inspireras av Kreaprenör® via länken i menyn.

Nyhetsbrev blev KreaprenörNYTT

1981 började EBC engagera och provocera sina kunder och intressenter genom att ge ut ett Nyhetsbrev med politskt icke-korrekta nyheter. När kunskapsalliansen Kreaprenör® grundades var det naturligt att döpa om Nyhetsbrevet till KreaprenörNYTT. Nyhetsbrevet använder humorn som vapen. Risken att använda humor är givetvis att somliga tror att vi skojar. Beställ ditt eget exemplar av Nyhetsbrevet varje månad till din mail via länken i menyn.

DALARÖ INFORMATION AB Ortsutveckling på Dalarö

2007 startar Dalarö Information AB när EBC:s huvudägare köper Dalarö turistbyrå & Gästhamn och EBC-gruppen koncentrerar sin verksamhet till Dalarö och Haninge kommun. EBC finns sedan dess på anrika Dalarö Tullhus (se bild).

 EBC-gruppens kunskaper i nätverksbyggande och dialog har använts för ortsutveckling, utveckling av besöksnäring och förjupning av närdemokrati på Dalarö. Arbetet belyses bäst av Dalaröportalen som EBC/Dalarö Information utvecklat och som sedan 2023 övertagits av Dalarö Företagarförening.

Arbetet med dialog och datorstöd i marknadsföringen fortsätter

EBC Information & Dalarö Information har idag våra kunder huvudsakligen på Dalarö och i Haninge.
 
Här loggar du som kund in i kund-/medlemsdatabasen Dialogue manager .