Vakna - framtiden är redan här!

Det finns gläntor i skogen, som bara upplevs av den som gått vilse. Bilden är poeten Tomas Tranströmers.

Bakgrund

Kreaprenör® är en ideell förening för nytänkande, där vi bokstavligen uppmanar människor ”att gå vilse”, följa sinnena och använda vår inbyggda etiska kompass. Sunt förnuft heter på engelska ”common sense”.


Det är genom sinnena, vår perception, som all kunskap kommer.
Det lärde oss en gång renäsansens store mästare Leonardo da Vinci.


Enligt Kreaprenör® är all mänsklig utveckling resultatet av människors strävan att förlänga och förstärka våra sinnen – kikare för att se längre än vi kan se, lyssna efter det vi inte kan höra, smaka och lukta samt balansera och styra in i det okända. Och när de för oss kända sinnena inte räcker, finns vårt ”sjätte” sinne - biologins autopilot, ett hologram av vår yttre verklighet. Många kallar det fortfarande GUD.

Den som kikar och lyssnar kan finna gläntor i skogen - magiska tomrum - som kan förvandlas till möjlighetsrum. ”Den nya verkligheten” och de stora uppfinningarna uppstår i ”mellanrummen” mellan tidigare kända verkligheter.

Förändring är motsatsen till att vara politiskt korrekt

Intelligens är att hantera det vi vet att vi redan vet. Vetenskap är att söka efter det vi vet att vi inte vet. Ofta används begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket är en motsägelse i sig själv. Vetenskap är motsatsen till beprövad erfarenhet. Vetenskapliga nyupptäckter kan däremot utvecklas till att bli beprövad erfarenhet.

Historien visar att utveckling sker stegvis. I samband med nya upptäckter stiger kraven på förändring. Censur av oliktänkande är intellektuell terrorism och tillämpas av den styrande eliten, som har mest att förlora på förändring. Att vara politiskt korrekt är att anpassa sig till det bestående. Att vara politiskt icke korrekt är att bejaka förändring. KreaprenörNYTT är tidernas första nyhetsblogg med politiskt icke korrekta nyheter. 


Kreaprenörskap - när det känns rätt för hjärnan och hjärtat förstår.

En Moderator i Medvetandeeran

Kreaprenör® är en partipolitiskt, vetenskapligt och religiöst obunden kunskapsallians, som utvecklar människor och deras idéer för framtiden. Vi vill vara en Moderator i Medvetandeeran genom att sprida kunskap om vad som egentligen händer i vår tid. Entreprenören är Industrierans hjälte och skapar tillväxt i en materiell värld. Men Entreprenörskap är otillräckligt för att klara de existentiella frågorna. Framtiden kräver kreaprenörskap, som förenar hjärna och hjärta och förenar ekonomi och teknik med humaniora.

Medvetandeeran

Det som just nu händer i vår tid är att människans möjligheter att förstärka och förlänga inte bara syn, hörsel, smak och luktsinnet samt balans och styrsinnet, utan att med ny teknik (NBIC – nano, bio, info, cogni) också kunna förlänga själva Medvetandet. Det ger oss nya möjlighet att upptäcka och dra nytta av tidigare osynliga verkligheter.

Kreaprenörskap är att utveckla människor och deras idéer för framtiden. Vår perceptionsmodell Cross Sensor är framtagen för att korsbefrukta teknik och ekonomi med humaniora för att bättre kunna identifiera den dolda potentialen på orter och i regioner och inom organisationer, företag och hos enskilda individer.

Vi finansierar vår verksamhet genom medlemsavgifter, kurser, seminarier och konferenser. 

Framtiden har alltid varit det obeprövade. Det dags för Sverige att vakna – framtiden är redan här.

Stockholm 2017-04-05
Lars-Olof (LO) Landin, ordförande

Årsmöte 27 april 2019

Årsmöte hölls lördag 27 april 2019 i FEI:s lokal Döbelnsgatan 4 i centrala Stockholm. 
Läs 2018 års veksamhetsberättelse
Läs årsmötesprotokollet här 

Årsmöte 11 maj 2018

Årsmöte hölls fredag 11 maj 2018 på Dalarö.
Läs protokollet från årsmötet här .

Styrelse och övriga befattningshavare

Följande styrelse valdes vid årsmöte 27 april 2019

Ordförande
Lars-Olof (LO) Landin

Sekreterare
Lars-Olof Oldén

Övriga ledamöter
Lars Bern
Anders Brogren
Ingela Carlberg
Anna Holtenstam

Hedersledamöter i styrelsen
Karl E. Arfors
Jens Jerndal
Inga-Lill Wener.

Revisorer 
Carl Johan (Jo) Cronstedt
Anders Ulfvarson 
Ingrid Nilsson (revisorssuppleant)

Valberedning
Christer Ekengren
Stig Zandrén

Arkiv

2017 öppnade vi denna nya hemsida. På den gamla hemsidan finns fortfarande vårt arkiv från 2001 och fram till 2017.
Ta del av arkivet här.

Föreningsfakta

Kreaprenör® - kunskapsallians  
Ideell förening org.nr 802432-5790
Post: c/o EBC, Box 55, S-137 25 Dalarö
Telefon: +46708 125 467
E-post: kreaprenor@ebc.se

Årsavgift för privatpersoner 100 kronor
Plusgiro: 231666-9
Föreningen är inte momsbelagd.
Vid betalning från utlandet:
IBAN SE12 9500 0099 6026 0231 6669
Nordea Bank AB, S-105 71 Stockholm,
BIC-adress NDEASESS.

Från 25 maj 2018 gäller nya regler för föreningar och företag vad gäller hantering av personuppgifter. Så här skyddar vi dina personuppgifter. Läs vår integritetspolicy här.

Stöd gärna föreningen med frivilliga bidrag.
Föreningen är tacksam för allt stöd vi får.

Vår människosyn

För oss är frihet och människors växande betydelse det centrala. Allt är möjligt och allt är tillåtet, så länge det inte skadar andra människor och omgivningen.

Självförverkligande sker alltid i samverkan.  Genom att gå in i och ut ur  relationsgemenskaper mognar människor genom ömsesidigt hänsyns- och ansvarstagande. På så sätt ökar också självrespekten. Genom andra får vi insikter och solidarisk identitet. Då behövs  inte längre “kryckor” i form av "ismer", "partier" och "trossamfund".

Självförverkligande uppnås genom övning i empati, dvs inlevelse i den andra människans situation och reaktion. Så får vi erfarenheter.

Det är svårt, särskilt i en omgivning där andra inte gärna berättar om sin situation och inte vågar  bejaka sina önskningar och drömmar.

© Copyright 2019, EBC Information AB