PROJEKT: FORUM Frisk

Välkommen till FORUM Frisk. Här får du information, som hjälper dig att ta ansvar för din egen hälsa. Vårt mål är att förflytta perspektivet från Sjuk till Frisk genom att ställa perspektiv på hälsa mot varandra. Och det är inte vi som skall ta ställning. Det måste Du göra!

Energi & Hälsa

Lika logiskt som det är att en vågrörelse tas emot och omvandlas till t.ex ljud när örats trumhinna sätts i vibration, lika naturligt borde det vara att kroppen skapar egna vågrörelser i motsatta riktningar både inuti och utanför kroppen. Med den nya informationstekniken kan man fotografera och mäta energiflöden i och utanför kroppen, som är resultat av de miljontals biokemiska processerna, som pågår i kroppen. Att leva vid god hälsa kan sägas vara en fråga om energier i balans!

Läs mer om den nya medicinen här...

Kost & Hälsa

Människors intresse för kost och hälsa ökar nu. Media är dagligen fyllda med allt ifrån de senaste bantningsmetoderna som skall hålla dig frisk och slank till kulinariska mat- och vinprogram med menyerna för dig som vill unna dig något extra. I projektet ”Dialog om kost, hälsa och diabetes” vill FORUM Frisk starta en seriös diskussion om kostens betydelse för hälsan och samhällsekonomin. En Dialog för både specialister och allmänheten. En Dialog om kostvanorna och om hur vi alla kan hjälpas åt för att vända den negativa hälsotrenden, som redan kostar och som kommer att kosta samhället stora pengar?

Vem tar ansvar för kost och hälsa? Läs mera här!  

Riksföreningen För Metabol Hälsa!

En riksförening för Metabol Hälsa bildades i Tullhuset på Dalarö 12 mars. Valet av Dalarö har gjorts
därför att man på Dalarö planerar att starta den första Hälsocentralen för friska med vilket vi bör kunna utveckla ett nära samarbete.

 Läs om bildandet och anmäl dig som medlem här!

Varmt välkommen
Lars Bern

Save Save Save

© Copyright 2017, EBC Information AB