PROJEKT: Sverige bortom Arbetslinjen

Med den nuvarande Arbetslinjemodellen är lön för arbete välfärdssamhällets skattebas. Det är dock värt att notera att Arbetslinjen endast har fungerat en relativt kort tid under senare delen av industriepoken under 1900-talet och så länge som människor har behövts för att sköta maskiner. När maskinerna nu börjar sköta sig själva fungerar Arbetslinjen allt sämre och leder till att traditionellt lönearbete försvinner.

Arbetslinjen

Trots att den svenska Arbetslinjen nära nog definierar traditionella lönejobb och 8 timmars arbetsdag som en naturlag i Sverige, kommer mer än hälften av dagens tjänstemannajobb att ha rationaliserats bort inom 10 - 20 år beroende på den kanske största samhällsomvälvningen någonsin. Tunga och monotona jobb robotiseras och försvinner parallellt med att trditionella tjänstejobb digitalisreras bort. 

Men samtidigt växer otaliga nya jobbmöjligheter fram. Människor kommer att arbeta med sådant som maskiner är urusla att sköta såsom kreativitet, forskning, utbildning, vård, omsorg, service och besöksnäring. Sysslesättningar som idag missgynnas av ett gammalmodigt synsätt.

Produkter och tjänster kommer dessutom att göras mångdubbelt effektivare, produceras i mindre serier och ändå till lägre priser. En fascinerande utveckling och ännu mer omvälvande än när jordbruksepoken övergick i industriepoken under 1800-talets första hälft..

Existenslinjen bortom Arbetslinjen

I valét 2014 lanserade partiet Enhet begreppet Existenslinjen, som en ny modell för att ersätta Arbetslinjen. Den nya modellen bygger på insikten att människor har såväl kunskap som inneboende kraft att i frihet forma sin egen väg i livet.

Bortom politikens vänster-höger-skala växer en ny samhällsuppfattning fram, byggd på empati och helhetstänkande. Den nya modellen är baserad på FN:s deklaration om alla människors lika värde. Människor garanteras värde utifrån att de existerar och inte utifrån prestation. Existenslinjen innebär att en grundtrygghet, som garanterar en värdig överlevnad, är en mänsklig rättighet. Modellen förspråkar att alla medborgare får en garanterad basinkomst utan krav på motprestation. Lönebeskattningen kommer successivt att försvinna.

En välfärdsmodell byggd på tillit

Gemensamma kostnader finansieras istället genom avgifter på för alla gemensamma naturresurser och på maskinell produktion samt genom att successivt avveckla Arbetslinjens kostsamma och delvis godtyckliga transfereringssystem, som karaktäriseras av Arbetslinjens brist på tillit till människors egen förmåga att ta ansvar för sig själva och brist på insikt om lokalsamhällets inneboende kraft.  

Existenslinjen drar nytta av det pågående epokskiftet till glädje för hela befolkningen, när valfrihet och efterfrågan på mänskligt arbete ökar i nya branscher. Alla får mer tid för sina barn, för gamla och sjuka. Det blir lättare att ta deltids- och säsongjobb eller att ta ledigt för att vila eller fortbilda sig. Alla får en bättre förhandlingsposition på arbetsmarknaden. Jobben fördelas på fler. Det blir också lättare att starta nya småföretag i olika servicebranscher. När ingen behöver oroa sig över att bli vräkt från sin bostad eller inte ha mat för dagen, minskar stress och sjukdom. Lokalsamhällena stärks och kreativiteten kan blomstra.

Förespråkarna för Existenslinjen menar att de omvälvande sociala och ekonomiska effekterna av den pågående globaliseringen, urbaniseringen och digitaliseringen, gör att principer som hittills gällt under industriepoken för att optimera stordriftens och de långa produktionsseriernas fördelar nu måste revideras.

På sikt måste även banksystemet revideras. Riksbanken får åter till uppgift att ensam trycka landets pengar, medan affärsbankerna återgår till att sköta transaktionsekonomin.

Vi kommer att fortsätta att föra en Dialog om behovet av en ny samhällsmodell och arrangera möten och konferenser för att sprida information om vad som verkligen händer i vår tid. 

Kreaprenörs regionutvecklingslab

Sverige svarar - effektiv regionutveckling

Rekommenderade länkar

Positiva pengar 
En ideell förening  som finns i 24 länder med målet att pengar ska skapas och tillföras i ekonomin på ett demokratiskt, transparent och rättvist sätt så att det gynnar allmänheten istället för ett fåtal. Om makten att skapa pengar tas ifrån bankerna får vi en stabilare ekonomi, fler jobb, lägre personlig skuldsättning och prisvärda bostäder.

Rekommenderade artiklar

Den nya pragmatismen av Paul Collier

Strindberg - mer aktuell än någonsin

Varför satsas det inte mer på turism?

Våra möten och konferenser

Vt 2016 Rapport från årsmöte med öppen konferens om samhällsutvecklingen

Läs om Kreaprenörs konferensverksamhet sedan 2001 här.

© Copyright 2017, EBC Information AB