PROJEKT: Människans existens och samhällets möjligheter

? BAKGRUND
 

I våra tidigare projekt Hjärnans frihet och Bortom arbetslinjen har vi studerat och diskuterat   Människans existens  från två skilda utgångspunkter - digitaliseringens risker och dess möjligheter. 

Projektet Hjärnans frihet   (se projekt) handlar om människans identitet och integritet i ett alltmer digitaliserat samhälle. Vad innebär det  när inte bara den yttre miljön och hela tillvaron utan också vår egen inre miljö och själva  medvetandet kan regleras och övervakas med ny teknik? 

Projektet Bortom arbetslinjen (se projekt) ställer samma typ av frågor om vad som händer med  hela samhället i en alltmer digital och automatiserad värld? Hur ändras värderingar, regler, kommunikation och lärande? Och vad händer med det som har varit det allra mest identitetsgrundande i det industrisamhälle vi håller på att lämna, dvs vad händer med  jobb  och näringsliv?

Att våra politiker dagligen brottas med dessa frågor är det inte svårt att se. Vilken blir människans framtida roll? Eller snarare, vilken roll kommer människor att vilja och kunna spela när ut- och invärlden förenas i och med globalismen? Eller kanske ännu riktigare  glokalismen, eftersom lokalsamhällena består, men påverkar och påverkas alltmer i en dynamisk värld. Vad händer med landsbygd,  städer och med nationalstaterna?
2015 var Kreaprenör i samarbete med nätverket Brobygge & Dialog arrangör för en konferens med temat  Människans existens och fredens möjlighet . Konferensen handlade om samma pågående samhällsförändringar, men då ur ett individuellt perspektiv. Hur sekularisering, ny vetenskap och andlighet påverkar människans existens. Här en länk till rapporten från 2015 års konferens .


Konstnären Ulf Enhörnings vision om en enad värld,
som med konstnärens tillåtelse användes i inbjudan
till konferensen Människans existens och fredens möjlighet.

AKTUELLA ARTIKLAR OCH REFERENSER

VAKNA - Framtiden är redan här
NÄRINGSLIV & SAMHÄLLE
HOT MOT DEMOKRATIN - Oreglerad globalism
FJÄRDE INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN

MILJÖ & HÄLSA
MÄNNISKA - Ett begrepp som omdefinieras?
SLUTA FÖRNEKA ATT TEKNIKEN FINNS
VÄRDERINGAR & LAGAR
SVERIGE - Världens mest kristna land
SVENSKA KYRKAN - Rollen som kulturbärare

INBJUDAN !

Föreningen Kreaprenör bjuder nu in dig till ett nytt projekt 
Människans existens och samhällets möjligheter .

Som förberedelse inför kommande möten 2019 hölls ett  första semninarium i Tullhuset på Dalarö 20 oktober 2018.  
Läs rapporten från mötet 20 oktober 2018 i vårt månatliga nyhetsbrev .
Kommande möten se nedan.

Vart är vi på väg? Människans existensiella och samhällets materialla verkligheter förändras i snabb takt. Det vill vi diskutera, ordna möten och konferenser om för att kunna bidra till en positiv utveckling.  Vi har valt 4 övergripande kunskapsområden i syfte att  kunna adressera så många frågeställningar, experter och beslutsfattare som möjligt.

1. Näringsliv och Samhälle - uppfinnare, tekniker, ekonomer, företagare, tjänstemän i företag, stat och kommuner
Ny teknik har de senaste 250 åren inneburit exempellös materiell tillväxt och välfärd. Jordens befolkning har ökat från 250 miljoner till 7,5 miljard. Svälten minskar och välfärden ökar. Samhällsmodellen bygger på ständig materiell tillväxt.
- Vem äger tillväxten? Hur fördelas välfärden? Är tillväxt lycka – att ha allt, och allt är det enda man har?

2. Miljö och Hälsa - fysiker, matematiker, kemister, biologer, medicinare
Ny teknik tillför ständigt möjligheter att utforska, kontrollera och styra både vår inre och yttre miljö. Men trots alla forskningsinsatser..........
hur nära sanningen är vi vad gäller klimatpåverkan, framtidens energilösningar, cancerns hemlighet eller medvetandets kraft?

3. Lärande och Kommunikation - musiker, konstnärer,   författare, historiker, lärare, handelsmän, marknadsförare, journalister, informatörer
I hundratals år sker utbildning som samtal, resonemang, avhandling och föredrag. Utbildning har en övergripande anledning (eng: reason), som betyder orsak, grund, förnuft, förstånd och rätt. Det offentliga samtalet, vetenskapen och lagen utgår ifrån att skolan lär eleverna att förstå innebörden av begreppet anledning (=reason) och därför undervisar man i logik, det ämne som beskrev begreppet anlednings synliga principer.
- Håller gamla utbildningsideal? Varför är det kris i skolan?

4. Värderingar och Lagar - fllosofer, präster, jurister, bank och finans, militärer, poliser, politiker
I den brytningstid vi lever när demokratin anses hotad talas det ofta om värderingar. Men att tala om värderingar utan att ta hänsyn till olika regioners historia, folktro, religion och att människor oftast fattar emotionella beslut är farlig historielöshet, som resulterar i ett förvirrat utbildningsväsende och vilsen politisk ledning.
   USAs självständighetsförklaring 4 juli 1776 står symbol för principer västerländska samhällen byggts på sedaan dess. I dokumentets inledning står att alla människor har skapats lika med okränkbara rättigheter.
   FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs 10 december 1948.
- Hur är läget 250 år efter självständighetsförklaringen och 70 år efter FN deklarationen? Vilka gemensamma mål och syften ser vi – finns en gemensam anledning?

MÖTEN 
2019-03-09  Rapport från medlemsmöte med workshop .
2019-04-27 Årsmöte med öppet seminarium om ett ekonomiskt politiskt reformförslag. Daniel Ismail Eriksson presenterar förslaget som bygger på professor Alf Hornborgs böcker om Myten om maskinen och Nollsummespelet.
   Förslaget kommenteras av några  utvalda personer varefter vi gemensamt går igenom förslaget och bestämmer om detta är något vi ska arbeta vidare med.
Läs Ekonomiskt reformförslag här .  

Skicka mail om att du vill följa projektet , anmäla dig till möten och få rapporter från seminarier och konferenser .

VÄLKOMMEN!

© Copyright 2019, EBC Information AB