PROJEKT: Människans existens och samhällets möjligheter

? BAKGRUND


I våra projekt Hjärnans frihet och Bortom arbetslinjen har vi studerat och diskuterat   Människans existens utifrån två skilda utgångspunkter - digitaliseringens risker och dess möjligheter. 

Projektet Hjärnans frihet  handlar om människans identitet och integritet i ett alltmer digitaliserat samhälle. Vad innebär det  när inte bara den yttre miljön och hela tillvaron utan också den inre miljö och själva medvetandet kan regleras och övervakas med ny teknik? 

Projektet Bortom arbetslinjen  ställer samma typ av frågor om vad som händer med  själva samhället i en alltmer digital och automatiserad värld? Hur ändras värdegrund och regler, kommunikation och lärande? Och vad händer med det som har varit det allra mest identitetsgrundande i det industrisamhälle vi håller på att lämna, dvs hur förändras jobben och näringslivet?

Att våra politiker dagligen brottas med dessa frågor är det inte svårt att se. Vilken blir människans framtida roll? Eller snarare, vilken roll kommer människor att vilja och kunna spela, när ut- och invärlden förenas i och med globalismen? Eller ännu riktigare glokalism, eftersom lokalsamhällena består, men påverkar och påverkas alltmer i en dynamisk värld. Vad händer med våra landsbygder, med våra städer och med nationalstaterna?


2015 var Kreaprenör i samarbete med nätverket Brobygge & Dialog arrangör för en konferens på temat  Människans existens och fredens möjlighet . Konferensen handlade om samma pågående samhällsförändringar, men då ur ett individuellt perspektiv. Hur sekularisering, ny vetenskap och andlighet påverkar människans existens. Här en länk till rapporten från 2015 års konferens .

INBJUDAN !

Nu bjuder vi in dig till ett nytt projekt  Människans existens och samhällets möjligheter i syfte att sprida kunskap om hur människors materiella och kollektiva verkligheter förändras.

Vi utgår ifrån begreppet ”triggering”, dvs att skydda människor från obehagliga nyheter, och ställer detta mot människors behov. Våra sinnen driver vad vi upplever och uppfattar snarare än fakta. Syftet är att studera och diskutera hur vanliga människor och de styrande etablissemangen uppfattar behoven genom att ordna möten och arrangera seminarier samt konferenser för att belysa och diskutera frågorna om vilket samhälle vi är på väg mot, hur vi förbereder oss, sårbarheter i samhället, värderingar, miljö och hälsa, arbetsutveckling och geopolitiska aspekter.

Som förberedelse för en större konferens våren 2019 hölls ett semninarium på Dalarö 20 oktober 2018, som kommer att följas av flera aktiviteter. 
Läs rapporten från mötet 20 oktober i vårt nyhetsbrev

Skicka mail om att du vill följa projektet och få fortlöpande information om möten och rapporter samt om seminarier och  konferenser .

VÄLKOMMEN!

© Copyright 2018, EBC Information AB