PROJEKT: Hjärnans frihet

Vi inbjuder till Dialog om Artificiell Intelligens (AI) och Hjärnans frihet

Industriminister Mikael Damberg beskriver våren 2016 i en ny rapport den fjärde industriella revolutionen eller ”nyindustrialisering 4.0” mot bakgrund av diskussionerna om den pågående digitaliseringen och robotiseringen av näringsliv och samhälle. Samtidigt skriver Olle Häggström, professor i matematisk statistik, om riskerna för katastrof och undergång om samma teknik kommer i felaktiga händer. Den världsberömde fysikern Stephen Hawking varnar för att AI (artificiell intelligens) på samma gång kan bli både historiens största forskningsgenombrott och samtidigt människans undergång.

Sverige är världsledande på området neuroscience. Neuroforskning utan informerat samtycke blir vanligare också på svenska medborgare. Svenska hjärnforskare förnekar visserligen att oetisk forskning förekommer i Sverige, eller åtminstone att de själva medverkar i sådan forskning. Men, borde inte svenska forskare i så fall känna ansvar för att med sin specialistkunskap försöka skydda svenska medborgare från missbruk av tekniken? Och varför saknas en etisk debatt kring denna forskning?

I medicinska sammanhang gäller principen ”informerat samtycke”, dvs. patientens rätt till full information om tilltänkta behandlingar eller ingrepp, med rätt att själv i sista hand bestämma över sin kropp. Borde det inte då enligt samma grundprincip vara förbjudet – och straffbart - att använda data inhämtade genom icke auktoriserad interaktion mellan människa-maskin? Nu går det inte längre att förneka att tekniken ”människa-maskin interaktion" finns och att den går att använda utan samtycke. Det talas öppet att målet för ”superhjärnan” är att ”kopiera” den mänskliga hjärnan. Och - ingen annan hjärna än människans har förmåga att hantera språk, vilket gör det omöjligt att kopiera mushjärnor för att åstadkomma den för superintelligens avgörande språkförståelsen. 

Men - när alltfler personer i Sverige med indicier på att de är, eller har varit, utsatta för forskningsförsök gällande hjärn och medvetande hör av sig till läkare och myndigheter, då negligeras deras anmälningar och forskare t.o.m. förnekar - mot bättre vetande - att tekniken som kan orsaka övergreppen finns. Omhändertagandet av patienter med personliga upplevelser av syntetisk telepati överlåts till en gammal psykiatrisk disciplin, där drabbades upplevda symtom betraktas som hallucinationer. Gängse behandling är nedsövning till tillstånd som påminner om skildringar i framsynta böcker och filmer som 1984 och Matrix.

Nu bjuder vi in alla intresserade till en Öppen Dialog om världens kanske just nu ”hetaste” forskningsområde - cognitive brain science. Vi anser att det är hög tid eftersom forskningen berör hela mänskligheten. En av världens mest kända transhumanister Ray Kurzweil, en av företaget Googles chefsutvecklare, menar att ”vi är den sista levande generationen, som kommer att kunna skilja mellan real och virtual reality”. Vi anser att samhället inte ska tillåta att ett litet antal personer med kommersiella eller andra intressen ensamma får avgöra vad som är tillåtet och inte tillåtet i denna utveckling. 

Vi efterfrågar en etisk debatt. Vad anser Du? Svara gärna och ge din syn på hur hjärnforskning bedrivs och/eller borde bedrivas. Arbetsgruppen Kreaprenör® - Hjärnans frihet kommer att sammanfatta synpunkterna i kommande steg i dialogen.

Länkar med fakta om AI

NEWS VOICE - Hjärnkontroll - vad är cyber? 

NY TEKNIK - om hjärnforskning  

Håller begreppet människa på att omdefinieras
- Kreaprenör om hjärnforskning och neurovetenskap 

Om Digeratis - Kreaprenör om den tredje kulturen

AI om faran att förhålla sig teknikneutral

Anmälan om ett misstänkt brott - i så fall det perfekta brottet

Sverige leder hjärnforskningen - Kreaprenör om nuläget i hjärnforskningen

Är hjärnforskningen oetisk?

Bakom lögnen döljer sig sanningen

Robotforskaren - Vi presenterar Peter Nordin från Chalmers, som var nära att göra en Google

Google - känner dig bättre än din partner

Den sinnespräglade datorn

Organisationer, företag och föreningar

Föreningen för hjärnans integritet

Bionic gate om nanoteknik och neurocomputing

Mind Control

Stockholm Brain Institute

The Human Brain Project - EU´s flaggskeppprojekt

Våra möten och konferenser

Vt 2010 Perspektiv på Medvetande

Ht 2010 Paradigmskifte - sant eller falskt, utmaning och perspektiv

Vt 2011 Om Medvetande - konferens om ett paradigmskifte

Ht 2011 Konferens om Hjärnans frihet

Vt 2013 Forskning & Etik

Ht 2013 Vad är Medvetande - och vems är det?  

                                 

© Copyright 2017, EBC Information AB