PROJEKT: Hjärnans frihet

Vi inbjuder till Dialog om Artificiell Intelligens (AI) och Hjärnans frihet

Industriminister Mikael Damberg beskriver våren 2016 i en ny rapport den fjärde industriella revolutionen eller ”nyindustrialisering 4.0” den pågående digitaliseringen och robotiseringen av näringsliv och samhälle. Olle Häggström, professor i matematisk statistik, skriver samtidigt om riskerna för katastrof och undergång om samma teknik kommer i felaktiga händer. Den världsberömde fysikern Stephen Hawking varnar för att AI (artificiell intelligens) på samma gång kan bli både historiens största forskningsgenombrott och samtidigt människans undergång. Rysslands president Vladimir Putin säger att den som blir först med att fullt ut använda den nya tekniken kommer att dominera världen. 

Sverige är världsledande på området neuroscience. Svenska hjärnforskare förnekar att oetisk forskning förekommer i Sverige, eller åtminstone att de inte själva utför sådan forskning. Men, borde inte svenska forskare känna ansvar för att med sin specialistkunskap skydda svenska medborgare från missbruk av teknik? Och varför finns ingen etisk debatt kring denna forskning?

FN rapporterar om "Cybertortyr"

I februari 2020 publicerar ”The Guardian” en artikel som handlar om det slags tortyr via Internet, som av oss tidigare identifierade 40 svenska personer länge vittnar om.

I artikeln refererar man till Nils Melzer, professor i internationell rätt vid  Glasgows universitet och FNs specielle rapportör om tortyr och annan inhuman behandling och bestraffning. Hans rapport  handlar om att Internet kan användas för att kontrollera
individer på distans i form av förödmjukande övergrepp och övervakning.
   Melzer skriver att  "States and organised criminals not only have the capacity to conduct cyberoperations inflicting severe suffering on countless individuals, but may well decide to do so for any of the purposes of torture" .
    Några av de utsatta individerna i Sverige har, under de 10 år Kreaprenör® arbetat med att sprida information om detta, begått självmord.
    The Guardians artikel är det bästa  stöd vi sett hittills för sanningshalten i våra rapportörers utsagor.
    Vi har hela tiden anat att deras upplevelser mycket väl kan vara sanna (när teknik finns används den), medan vården i så fall fortsätter att behandla modern “cybertortyr” med urgammal kemisk medicinering. Den bok personer får, som söker vård  för  ”cybertortyrsymtom”, är publicerad på 1970-talet av ett läkemedelsföretag som säljer antidepressiva medel. 

Borde inte svenska myndigheter och sjukvården ge dessa individer den lagliga rätt de har att få sina symtom undersökta och bli tagna på allvar? Eller vill (kan, får) de svenska myndigheterna och sjukvården inte göra det?

Cognitive brain science

Vi bjuder in alla intresserade till en Öppen Dialog om världens kanske just nu ”hetaste” forskningsområde . Vi anser att det är hög tid eftersom forskningen berör hela mänskligheten. En av världens mest kända transhumanister Ray Kurzweil, en av företaget Googles chefsutvecklare, menar att ”vi är den sista levande generationen, som kommer att kunna skilja mellan real och virtual reality”. Vi anser att samhället inte ska tillåta ett litet antal personer med kommersiella och/eller andra intressen  att ensamma avgöra vad som är tillåtet och inte tillåtet i denna utveckling. 

  • Artificiell intelligens (AI) är en kopia av Biologisk intelligens (BI). Om AI ersätter BI vad blir då människans roll? 
  • Projektet Hjärnans frihet vill sprida kunskap om den nya teknikens möjligheter och risker.
    En etisk debatt om framtidens intelligens skall bidra till att ny kognitiv teknik inte bara betraktas som en förlängning av det rådande industriella paradigmet med kontroll, exploatering och begränsningar av människans frihet som följd.    
  • Projektet Hjärnans frihet syftar till en Dialog om hur BI i kombination med AI kan utvecklas till en överlägsen Kognitiv intelligens (KI) för en fortsatt humanistisk - inte en transhumanistisk - framtid.  

Länkar med fakta om AI

THE GUARDIAN - Cybertorture

NEWS VOICE - Hjärnkontroll - vad är cyber? 

NY TEKNIK - om hjärnforskning  

Håller begreppet människa på att omdefinieras
- Kreaprenör om hjärnforskning och neurovetenskap 

Om Digeratis - Kreaprenör om den tredje kulturen

AI om faran att förhålla sig teknikneutral

Anmälan om ett misstänkt brott - i så fall det perfekta brottet

Sverige leder hjärnforskningen - Kreaprenör om nuläget i hjärnforskningen

Är hjärnforskningen oetisk?

Bakom lögnen döljer sig sanningen

Robotforskaren - Vi presenterar Peter Nordin från Chalmers, som var nära att göra en Google

Google - känner dig bättre än din partner

Den sinnespräglade datorn

Organisationer, företag och föreningar

Föreningen för hjärnans integritet

Bionic gate om nanoteknik och neurocomputing

Mind Control

Stockholm Brain Institute

The Human Brain Project - EU´s flaggskeppprojekt

Våra möten och konferenser

Vt 2010 Perspektiv på Medvetande

Ht 2010 Paradigmskifte - sant eller falskt, utmaning och perspektiv

Vt 2011 Om Medvetande - konferens om ett paradigmskifte

Ht 2011 Konferens om Hjärnans frihet

Vt 2013 Forskning & Etik

Ht 2013 Vad är Medvetande - och vems är det?  

Nuläge

Stormakterna tävlar om att vinna kampen om att vara först med att utveckla en superhjärna. Tekniken att kontrollera, plåga occh döda människor på distans finns. Amerikanarna uppger att de har haft kontroll var den i januari 2020 med en drönare mördare iranske generalen Quasem Soleimani befann sig varje minut 3 år före mordet. Alla inser att USA har möjlighet att ha kontroll över vem som helst var som helst på samma sätt. Att legitimera denna typ av övergrepp är katastofalt för kommande internationellt samarbete. 
   Indicier är många för att experiment med och forskning om det som kallas "mind control" förekommer. Men trots att vi i 10 års tid har följt utvecklingen på detta område är det omöjligt för oss att kunna uppvisa konkreta bevis för att detta pågår, eftersom verksamheten är hemlig. Vår arbetsgrupp fortsätter att bevaka utvecklingen och så snart det finns möjlighet att med trovärdighet avslöja vad som pågår kommer vi att göra det. 

Välkommen att ta kontakt om du intresserar dig för projektet Hjärnans frihet.                           

© Copyright 2020, EBC Information AB