PROJEKT: FORUM Frisk

Välkommen till FORUM Frisk. Här får du information, som hjälper dig att ta ansvar för din egen hälsa. Vårt mål är att förflytta perspektivet från Sjuk till Frisk genom att ställa perspektiv på hälsa mot varandra. Och det är inte vi som skall ta ställning. Det måste Du göra!

Energi & Hälsa

Lika logiskt som det är att en vågrörelse tas emot och omvandlas till t.ex ljud när örats trumhinna sätts i vibration, lika naturligt borde det vara att kroppen skapar egna vågrörelser i motsatta riktningar både inuti och utanför kroppen. Med den nya informationstekniken kan man fotografera och mäta energiflöden i och utanför kroppen, som är resultat av de miljontals biokemiska processerna, som pågår i kroppen. Att leva vid god hälsa kan sägas vara en fråga om energier i balans!

Läs mer om den nya medicinen här...

Kost & Hälsa

Människors intresse för kost och hälsa ökar. Media fylls dagligen med allt ifrån de senaste bantningsmetoderna som skall hålla dig frisk och slank till kulinariska mat- och vinprogram med menyerna för dig som vill unna dig något extra. 
I projektet ”Dialog om kost, hälsa och diabetes” startade FORUM Frisk redan år 2004 en seriös diskussion om kostens betydelse för hälsa och samhällsekonomi.
En Dialog där både specialister och allmänheten deltog.
Vem tar ansvar för kost och hälsa? Läs mera här!   

Riksföreningen För Metabol Hälsa (RMH)

En Riksförening för Metabol Hälsa bildades i Tullhuset på Dalarö 12 mars i samverkan med Kreaprenör. Valet av Dalarö har gjorts därför att man på Dalarö startar ett Hälsocentralen för friska med, vilken blir RMH:s första lokalförening. FORUM Frisk hänvisar därför alla som är intresserade att stödja FORUM Frisks arbete genom åren med att myndigförklara patienten och få alla att ta ett eget ansvar för sin egen hälsa och ett friskt liv (=metabol hälsa).

Läs mer om Riksföreningen för Metabol Hälsa och gå med som medlem här!

Varmt välkommen
Lars Bern och LO Landin

Save Save Save

© Copyright 2018, EBC Information AB